طرح " معماری خوب "
طرح ساماندهی و ارتقاء زندگی مردم از طریق ارتقاء فضای زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه معماری و شهر
Sunday, 17 October , 2021
افزونه جلالی را نصب کنید. - 11 ربيع أول 1443
آرشیو : اتوپیا
اتوپیا شهر خیالی

مقدمه ای بر نا کجا آباد

توپیا، ناکجا آباد یا آرمان شهر از نگاه سقراط آغاز و در نوشته های مقالات جمهوری نقش پررنگی را بازی می کند که به تفضیل درباره آن افلاطون به شاگردان و هم بحث هایش به مباحثه می پردازد از باب عدالت شروع و در باب تناسخ و چرخه مجدد حیات به پایان می رسد در این میان به فرازهایی چون تربیت مردم ، تربیت بدنی، آزمون ها، ارزش ها و احترام ها، شناخت زندگی، وظایف مردم، عدل و ظلم در جامعه و سپس فرد، زنان و کودکان، جنگ،  زمام داری، تفاوت بین عقیده و دانش، فیلسوف کیست، نقش فیلسوف در جامعه، نیک چیست، مثال های خط و غار در مجموعه جمهوری، شرح مقدمات دانش، انواع حکومت، نفی و نقد بر شعر و شاعر(  خیال بافی) و بلاخره روح و تناسخ صحبت به میان آمده است

03 آگوست 2020

چیزی یافت نشد !