طرح " معماری خوب "
طرح ساماندهی و ارتقاء زندگی مردم از طریق ارتقاء فضای زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه معماری و شهر
Sunday, 17 October , 2021
افزونه جلالی را نصب کنید. - 11 ربيع أول 1443
آرشیو : جامعه شهری

کودکان چه سهمی از شهر دارند؟

وقتی صحبت از عدالت و همه‌شمولی فضاهای شهری می‌شود اولین چیزی که به ذهن می‌رسد امکان استفاده تمام گروه‌های سنی، جنسی و افراد کم‌توان و ناتوان از شهر و امکاناتش است. الزامات مناسب بودن فضا جهت استفاده تمامی کاربران، آگاه‌سازی افراد نسبت به این الزامات و همچنین گوشزد کردن آن به متخصصین و دغدغه‌مندان حوزه […]

07 آگوست 2020

چهارراه ولیعصر-پرده اول

شعار را باور کنیم یا عملکرد را؟ نصب چنین پوستری آن هم در فضایی که عابر پیاده از هر طرف با نرده‌های زشت و بی ‌روحی مواجه می‌شود که راه وی را سد کرده‌اند مخاطب را دچار تناقض عجیبی می‌کند. در این فضا عابر پیاده مجبور است برای رفتن از یک طرف به طرف دیگر […]

06 آگوست 2020