طرح " معماری خوب "
طرح ساماندهی و ارتقاء زندگی مردم از طریق ارتقاء فضای زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه معماری و شهر
Wednesday, 26 January , 2022
افزونه جلالی را نصب کنید. - 23 جماد ثاني 1443

مایکل سورکین؛ معمار، شهرساز، منتقد

مایکل سورکین، معمار، شهرساز و منتقد برجسته‌ای در زمینه طراحی شهری است که شهرتش را بیش از هر چیز مدیون پیوندی است که میان ابعاد کالبدی شهر و ساختار اجتماعی و فرهنگی آن ایجاد می‌کند. نوشته‌های او ازجمله‌ی پرمایه‌ترین و نافذترین نوشته‌های شهرسازی آمریکا در سه دهه اخیر بوده و تأثیر به سزایی بر نظریه‌های […]

07 آگوست 2020

چیزی یافت نشد !