طرح " معماری خوب "
طرح ساماندهی و ارتقاء زندگی مردم از طریق ارتقاء فضای زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه معماری و شهر
Sunday, 17 October , 2021
افزونه جلالی را نصب کنید. - 11 ربيع أول 1443
آرشیو : فرهنگ

هنر در شهر

حضور شاخه های مختلف هنر، در خیابان ها و فضاهای باز شهر، از سنتهای دیرین انسانها و مخصوصا ما ایرانی ها، محسوب میشود که با تکیه بر تاریخچه ی این رخداد اجتماعی-فرهنگی بایستی آن را لازمه ی حیات اجتماعی دانست که عدم وجود آن قطعا مخاطرات سنگین فرهنگی را سبب خواهد شد، چرا که هنر […]

12 آگوست 2020

فضاهای جنسیتی

وارد شدن به چندی از مکان های عمومی، این حس را در زنان ایجاد می کند که نبایستی در آنجا باشند و یا حضور آنها خلاف قرارداد های اجتماعی است، قرار دادهایی که در اذهان مردم جامعه نوشته و تایید می شود و همه را بدانها پایبند می کند. فضاهایی همانند  ترمینال مسافربری، استادیوم ها […]

12 آگوست 2020

فرهنگ روستایی در مواجهه با شهرنشینی

فرهنگ روستا نشینی در مقایسه با شهر، تفاوت های عمده ای دارد که شهر را از روستا قابل تمییز میکند، از تراکم جمعیتی تا میزان آلودگی و عدم آن، روستا را از شهر جدا می کند. با نگاه بر وضعیت روستاها در میابیم، آنچه در چند دهه ی اخیر بر روستا گذشته است سیر غلطی […]

12 آگوست 2020

سبک زندگی کوچ

عشایر، نمونه ی حاضر گذشتگان ما، مثال خالص و ساده ی مفهوم ارتباط فرهنگ و معماری است و ما را به این نتیجه می رساند که ما از دیرباز، چگونه در برابر جبر محیطی سازگارانه عمل می کردیم و با طبیعت خو می گرفتیم. این نوع از زندگی که بتوان همه ی ضروریات زندگی را […]

12 آگوست 2020

جدال شهر با طبیعت

با گذر از روستانشینی در گوشه گوشه ی ایران، شهر پدیدار شد تا پایانی باشد بر سختی ها و دشواری های زندگی روستایی و مردم به سمت بهره مند شدن از اکتشافات نو دست از کارهای سخت و جان کندن برای لقمه نانی کشیدند و برای تغییر آری گفتند و گاهی هم تن به اجبار […]

12 آگوست 2020