طرح " معماری خوب "
طرح ساماندهی و ارتقاء زندگی مردم از طریق ارتقاء فضای زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه معماری و شهر
Wednesday, 26 January , 2022
افزونه جلالی را نصب کنید. - 23 جماد ثاني 1443

اثری از تادائو آندو

کلیسای روی آب معماری اماکن مذهبی ما در دوره ی معاصر در مساجد و اماکن زیارتی، شکل می گیرد. در اکثر نقاط جهان اما در کلیسا ظهور می کند. آنچنان که در مساجدی مانند مسجد جامع اصفهان، اردستان، نائین و … معماری ما به مراتبی دست پیدا می کند و در قرن اخیر شاهد ظهور […]

12 آگوست 2020

اثری از تویو ایتو

برج بادها فناوری از دیرباز به یاری انسان آمده و زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون در قرن حاضر هم مشاهده می کنیم که تاثیر فن آوری سبک زندگی ما را دگرگون کرده است. جایگاه آن در معماری بسیار پراهمیت بوده و معماری باید هم گام با آن پیش رود و با به […]

12 آگوست 2020

اثری از تادائو آندو

خانه ی کوشینو – اثری از تادائو آندو(معمار مشهور ژاپنی)   آگاهی از طبیعت پیرامونمان از آموزه های ابتدایی نحوه ی زندگی است که میتوان گفت در دهه های اخیر به دلیل میل انسان به اکتشاف ها و استخراج ها مورد بی توجهی قرار گرفته است. می دانیم که طبیعت به همان میزان از اهمیت […]

12 آگوست 2020